Những Lưu Ý Khi Ký Kết Hợp Đồng Vay Tài Sản

  Những lưu ý khi ký kết Hợp đồng vay tài sản

  Nhiều trường hợp người cho vay đã không thể đòi được khoản nợ và tiền lãi vì những sơ xuất khi giao kết Hợp đồng vay tài sản hoặc vì tin tưởng lẫn nhau mà không lập hợp đồng. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp người đi vay vì không hiểu biết mà giao kết hợp đồng với lãi suất quá cao và bị lãi chồng lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán. Vì vậy, khi giao kết Hợp đồng vay tài sản, các bên cần phải lưu ý các vấn đề sau:

  Hình thức của Hợp đồng vay tài sản

  • Trường hợp phải giao kết bằng Văn bản và phải được công chứng chứng thực. Các bên cần phải tuân thủ. Ví dụ: Hợp đồng vay có tài sản thế chấp là bất động sản
  • Trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực, các bên có thể tự nguyện đi công chứng, chứng thực.
  • Trường hợp giao kết bằng văn bản không có công chứng, chứng thực thì nên có đầy đủ chữ ký của các bên và ký vào từng trang của hợp đồng.
  • Trường hợp giao kết bằng miệng phải có ghi âm, ghi hình. Trong nội dung ghi âm, ghi hình cần phải có được thông tin: Bên vay; Bên cho vay; Số tiền vay; Thời hạn vay; Lãi suất.

  Lãi suất

  • Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.
  • Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
  • Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 (tức 10%).

  Thanh toán

  • Sau khi giao kết Hợp đồng vay tài sản, việc giao nhận tiền cần phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên hoặc bên nhận tiền.
  • Việc trả lãi, nợ gốc hoặc một phần nợ gốc cần phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên hoặc bên nhận tiền.
  • Nội dung của việc thanh toán cần thể hiện rõ: Số tiền thanh toán; Hợp đồng vay; Tiền gốc hay tiền lãi.

  Thời hiệu khởi kiện

  • Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

   

  Contact

  We can get your phone calls at 09:00 ~ 17:00 GMT+7 on Monday ~ Friday. Please contact +84-8888-85840 for English and Vietnamese, and +84-8888-82820 for Korean. If you use the right below contact form, we will response you within 1 workday. If you need a detail response, we recommend you to write an email to contact@seoul.vn.