Những vấn đề cần biết khi ly hôn

  Thủ tục Ly hôn tại Việt Nam

  Thủ tục ly hôn tại Tòa án trãi qua 04 giai đoạn chính như sau:

  • Nộp đơn khởi kiện;
  • Thụ lý đơn khởi kiện;
  • Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải;
  • Hòa giải thành hoặc Xét xử.

  Quyền nuôi dưỡng con cái, mức cấp dưỡng

  Theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình, con từ 07 tuổi trở lên thì phải tham khảo ý kiến của trẻ, mức cấp dưỡng sẽ theo sự thỏa thuận của các đương sự hoặc Tòa án sẽ phán quyết căn cứ trên thu nhập thực tế của đương sự.

  Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự thì tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sẽ được phân chia căn cứ dựa trên:

  • Hoàn cảnh gia đình của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của mỗi bên;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong việc tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển nghề nghiệp;
  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

   

  Contact

  We can get your phone calls at 09:00 ~ 17:00 GMT+7 on Monday ~ Friday. Please contact +84-8888-85840 for English and Vietnamese, and +84-8888-82820 for Korean. If you use the right below contact form, we will response you within 1 workday. If you need a detail response, we recommend you to write an email to contact@seoul.vn.