Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân

  Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) đối với các thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp của các cá nhân có ký Hợp Đồng Lao Động (HĐLĐ) (trên hoặc dưới 3 tháng), chúng tôi xin hướng dẫn một cách chi tiết cho từng trường hợp như sau.

  Xác định mức tính thuế TNCN

  • Đối với HĐLĐ dưới 03 tháng, tổng thu nhập tiền công tiền lương từ 2.000.000 đ trở lên thì thuế TNCN khấu trừ 10%, kèm điều kiện có đăng ký mã số thuế cá nhân.
  • Đối với cá nhân không cư trú thường áp dụng cho đối tượng là Người nước ngoài thì mức khấu trừ là 20% trên tổng thu nhận tiền công, tiền lương.
  • Đối tượng tính theo Biểu thuế lũy tiến dành cho cá nhân có ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên.

   

  Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất Công thức tính số thuế phải nộp
  1Đến 55Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5%
  2Trên 5 đến 1010TNTT x 10% - 250.000 đ
  3Trên 10 đến 1815TNTT x 15% - 750.000 đ
  4Trên 18 đến 3220TNTT x 20% - 1.650.000 đ
  5Trên 32 đến 5225TNTT x 25% - 3.250.000 đ/TD}
  6Trên 52 đến 8030TNTT x 30% - 5.850.000 đ
  7Trên 8035TNTT x 35% - 9.850.000 đ

  (Biểu thuế lũy tiến từng phần định theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

  Cách tính thuế TNCN

  Thuế TNCN phải nộp

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất (%)

  Thu nhập tính thuế TNCN

  Trong đó: Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng thu nhập - ( Các khoản bảo hiểm + Các khoản giảm trừ + Các khoản được miễn thuế )

  • Tổng thu nhập là các khoản được chi trả bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao, phụ cấp, trợ cấp...
  • Các khoản bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%
  • Các khoản giảm trừ (quy định tại Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013)
  • Các khoản được miễn thuế (quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013)

  Thuế suất (%)

  Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần như đã nêu ở trên.
  (Lưu ý: cách tính thuế TNCN được nêu ở bên trên được áp dụng đối với Hợp đồng lao động trên 3 tháng)


  Contact

  We can get your phone calls at 09:00 ~ 17:00 GMT+7 on Monday ~ Friday. Please contact +84-8888-85840 for English and Vietnamese, and +84-8888-82820 for Korean. If you use the right below contact form, we will response you within 1 workday. If you need a detail response, we recommend you to write an email to contact@seoul.vn.